Soos 60+

Oprichting
In de bewaard gebleven notulen lezen we:
“Op 17 april 1979 werd de eerste avond belegd om tot oprichting van een bejaardensociëteit in Buurmalsen te komen. Aanwezig waren:
de dames Roodenberg, Timmer, Groeneveld, Van Ekeren, Van Toorn, De Wildt, Van der Pol, De Haan, Van der Woerd, Van den. Berg en de heren van Gelderen en Hakkert”.
Omdat in de andere omliggende dorpen bejaardensociëteiten waren die in een behoefte voorzagen, was het plan opgekomen iets dergelijks voor Buurmalsen te organiseren, daar gebleken was dat Buurmalsen, als enige dorp van het pas opgerichte Groot Geldermalsen, zo’n voorziening nog niet had. Omdat er toen nog geen wet op de privacy was kon er een 65+ lijst opgevraagd worden bij de Gemeente. In de eerste vergadering op 13 juni wordt besloten een huis-aan-huisfolder te verspreiden en een week later persoonlijk langs de 65-plussers te gaan. Elk van de bestuursleden krijgt een aantal adressen toegewezen.
Tot slot delen de heren Van Gelderen en Hakkert mee dat zij namens de diakonie van de Ned.Herv.Kerk te Buurmalsen een financiëel startschot van 200 Gulden geven.
In de notulen van de daaropvolgende vergadering op 29 augustus blijkt het huis-aan-huis werven succes te hebben gehad, er hebben zich 38 leden aangemeld, 24 dames, 14 heren. Tevens meldt mevrouw De Haan dat zij contact heeft gehad met de gemeente over een startsubsidie, die zal waarschijnlijk 425,- Gulden bedragen.
Men besluit de leden 1,50 Gulden per bijeenkomst te vragen.

Bestuur
Het huidige bestuur van de Soos 60+ Buurmalsen:
Voorzitter : Betty Hakkert, tel. 0345 573257
Secretaresse : Willie van Blitterswijk, tel. 0345 574915
Penningmeesteresse : Alice de Boer, tel. 0345 577131
Bestuurslid : Nelly van Ekeren , tel. 0345 571232 Bestuurslid : Rika van Doesburg, tel 0345 573404 Bestuurslid : Bep Huijgen, tel. 0345 574063

Bijeenkomsten
De eerste dinsdagmiddag van de maand komen wij bij elkaar in Ons Eigen Gebouw in Buurmalsen. De middagen worden o.a. ingevuld door het organiseren van spelen, bingo, het uitnodigen van gasten met b.v. reisverhalen voorzien van een dia voorstelling, tot het geven van voorlichting voor en over ouderen.
De middagen duren van 2 uur tot ± half 5, kosten zijn € 4.00 en daarvoor krijgt u ook thee of koffiemet wat lekkers. Introducé zijn altijd van harte welkom.

Nieuwe leden
We zijn op zoek naar nieuwe leden, Lijkt het u leuk om gezellig de middag door te brengen met leeftijdgenoten, kom dan een keertje langs, op de 1e dinsdag van de maand in Ons Eigen Gebouw en ervaar het zelf. Neemt u eventueel contact op met iemand van het bestuur.