Malsenburg

“Ons Eigen Gebouw” heeft een speciale relatie met de OBS “De Malsenburg”. In vroeger tijden werden hier namelijk de gymnastieklessen gegeven. Na de grote verbouwing zijn de klim-rekken verdwenen en heeft de school zijn eigen gymnastieklokaal gekregen voor de laagste groepen. Bij grootschalige activiteiten zoals musicals en toneelvoordrachten word er uit-geweken naar het OEG. Ook andersom word school gebruikt voor vergadering en muziek-repetities als het OEG bezet is en er geen andere uitwijkmogelijkheden zijn.