Kerkkoor

Algemene informatie

Het in 1972 opgerichte gemengd Nederlands Hervormd Kerkkoor Buurmalsen bestaat op dit moment uit 35 leden. Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur repeteert het koor in de hervormde kerk te Buurmalsen. Het koor verleent haar medewerking aan de kerst-, paas- en pinksterdient in de kerk en organiseert 2 x per jaar een zangdienst in de kerk op zondagavond. Ook verzorgt het koor optredens in bejaarden- verpleeg- en ziekenhuizen. De organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt t.b.v. het onderhoudsfonds van de hervormde kerk is in handen van het koor en in november/december verzorgt het koor t.b.v. het onderhoudsfonds de zgn. “boterletteractie”.

Intresse om mee te zingen?

Misschien heeft u interesse om met ons mee te komen zingen? Loop dan gerust op donderdagavond even binnen om te komen luisteren of neem contact op met één van de bestuursleden. Contactpersoon Wil van Kranenburg secretaresse 0345 572653